VS62 och VS72 Screen

Fakta

Max bredd 2,5-3 m
Max Höjd 2,7-3 m

VS62 och 72 är en stabil screen med smidig design. VS62 lämpar sig väl för fönsterapplikationer på bostäder och den större VS72, lämpar sig för större applikationer på ex butiker och kontorsfastigheter. Duken löper vertikalt längs utsidan av fönstret i styrskenor av aluminium. Screendukar finns i ett stort urval med bland annat flamskyddande egenskaper.

VS62 manövreras med band eller vevbox, VS72 med utvändig vev. Som tillval finns manövrering med motor. Vid motordrift går det att komplettera med automatiska styrningar, till exempel fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.