Zip-Screen och Screen

Fakta

Se produktblad för max bredd och höjd för respektive produkt.

Wallners Zip-Screenprodukter är ett vindsäkert system som fungerar som en form av dynamisk vägg utan springor mellan duk och sidoskenor. Du kan använda din Zip-Screen året runt och i alla väderförhållanden, dessutom kan en Zip-Screen användas som ett extra isolerande skikt under vinterhalvåret. Detta betyder även att du undviker kondens på utsidan av dina fönster. Ytterligare en fördel med Zip-Screen är att de håller oinbjudna insekter ute på sommaren.