Zip-Screen och Screen

Wallners Zip-Screenprodukter är ett vindsäkert system som fungerar som en form av dynamisk vägg utan springor mellan duk och sidoskenor. Du kan använda din Zip-Screen året runt och i alla väderförhållanden, dessutom kan en Zip-Screen användas som ett extra isolerande skikt under vinterhalvåret. Detta betyder även att du undviker kondens på utsidan av dina fönster. Ytterligare en fördel med Zip-Screen är att de håller oinbjudna insekter ute på sommaren.


MT74 Markisolett

En stabil markis som lämpar sig för byggnader med höga fönster – allt från butiker och kontor till sjukhus och skolor. Duken löper vertikalt längs den övre delen av fönstret för att vid ett visst läge fälla ut sig som en vanlig markis. Det ger ett mycket bra skydd mot solen, samtidigt som man får fri sikt genom fönstret. Dukar finns i ett flertal varianter, till exempel ljus- och väderbeständiga och genomsiktliga.